22.5. - Author 50 Bezděz

V neděli se s námi můžete potkat na tradiční padesátce od Authoru - Bezděz 50

I na tuto akci si můžete naobjednat zboží přes náš e-shop

 

Info k závodu:

Termín  neděle 22. května 2016
Místo  obec Bezděz
Pořadatel  Klouček s.r.o.kontaktní informace )

Trasa

 • Padesátikilometrový okruh vede po vyznačených trasách v chráněném území Dokeské pískovce a mokřady, kolem dominanty královského hradu Bezděz, Břehyňského rybníka, vrcholu Velká Buková a Králova stolce.
 • Svým profilem a povrchem je určena ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti.
 • Trať vede po zpevněných cestách, lesních cestách a loukách a je bez problému sjízdná jak na horském, tak na trekingovém kole.
 • Trať není extrémně náročná.
 • Závody dětských a mládežnických kategorií se uskuteční na vyznačeném okruhu v prostoru cíle.

Start

 • Závodníci kategorie Elite a účastníci loňského ročníku, kteří se umístili na 1.-100. místě v absolutním pořadí, startují z první vlny.
 • Start ostatních závodníků je hromadný, 1 min. za první vlnou.
 • Požádat o mimořádné zařazení do 1. vlny lze po prokázání výkonnosti (výsledky z jiných závodů). V případě schválení je nutné zaplatit administrativní poplatek 200,- Kč.

Měření času, výsledky

 • Čas každého účastníka na trati 50 km je měřen elektronicky pomocí čipů.
 • Čas je měřen od projetí startovní čárou do projetí cílem. Pouze závodníkům startujícím z první vlny je meřen čas od startovního výstřelu do projetí cílem.
 • V dětských a mládežnických kategoriích (O5, Z6, Z7-9, Z10-12, M6, M7-9, M10-12) je čas měřen rozhodčími ručně.
 • Výsledky závodu jsou zveřejňovány v tištěné podobě v prostoru cíle a na internetu.

Program

21. 5. 2016

 • 16:00 - 18:00 Prezence

22. 5. 2016

 • 07:00 - 09:30 Prezence (dětské kategorie do 10:00)
 • 10:30 Řazení na start
 • 11:00 Start
 • 11:00 Závody dětských kategorií v prostoru cíle (závody startují v pořadí O5, Z6, M6, Z7-19, M7-9, Z10-12, M10-12)
 • 12:30 - 15:00 Příjezd do cíle (limit pro zařazení do výsledkové listiny)
 • 13:30 Vylosování tomboly a výdej cen (kromě 5 hlavních cen)
 • 14:00 Vyhlášení vítězů dětských kategorií
 • 14:30 Vyhlášení vítězů a předání 5 hlavních cen tomboly

Kategorie

 • O5  Odstrkovadla do 5 let / 0,8 km (2011 a mladší)
 • Z6  Dívky do 6 let / 0,8 km (2010 a mladší)
 • Z7-9  Dívky 7-9 let / 1,6 km (2007 až 2009)
 • Z10-12  Dívky 10-12 let / 2,4 km (2004 až 2006)
 • M6  Chlapci do 6 let / 0,8 km (2010 a mladší)
 • M7-9  Chlapci 7-9 let / 1,6 km (2007 až 2009)
 • M10-12  Chlapci 10-12 let / 2,4 km (2004 až 2006)
 • Z18  Ženy do 18 let / 50 km (1998 a mladší)
 • Z19-29  Ženy 19-29 let / 50 km (1987 až 1997)
 • Z30-39  Ženy 30-39 let / 50 km (1977 až 1986)
 • Z40-49  Ženy 40-49 let / 50 km (1967 až 1976)
 • Z50+  Ženy nad 50 let / 50 km (1966 a starší)
 • Elite  Muži Elite / 50 km (Majitelé licence ČSC)
 • M18  Muži do 18 let / 50 km (1998 a mladší)
 • M19-29  Muži 19-29 let / 50 km (1987 až 1997)
 • M30-39  Muži 30-39 let / 50 km (1977 až 1986)
 • M40-49  Muži 40-49 let / 50 km (1967 až 1976)
 • M50-59  Muži 50-59 let / 50 km (1957 až 1966)
 • M60-69  Muži 60-69 let / 50 km (1947 až 1956)
 • M70+  Muži nad 70 let / 50 km (1946 a starší)
 • Tandem  Muži i ženy / 50 km (bez rozdílu věku a pohlaví)
 • Soutěž týmů  Do soutěže týmů je automaticky zařazen každý tým, který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati 50 km. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati 50 km.

Startovné

 • Startovné je splatné současně s přihláškou, rozhoduje datum připsání částky na účet pořadatele.
 • Startovné do 29. dubna je 400,- Kč.
 • Startovné od 30. dubna do 13. května je 500,- Kč (bez jména na čísle).
 • Od 13. května je možné pouze přihlášení na místě za 600,- Kč.
 • Startovné za 1 tandem je 800,- Kč (tj. 400,- Kč za každého závodníka), po 1. dubnu 1.000,- Kč (bez jména na čísle), Od 13. května je možné pouze přihlášení na místě za 1.200,- Kč.
 • Startovné v dětských a mládežnických kategoriích (O5, Z6, M6, Z7-9, M7-9, Z10-12, M10-12) je 50,- Kč.
 • Za změnu přihlášky (např. převod čísla na jiného účastníka) je účtován poplatek 100,- Kč.
 • SLEVA! Nabízíme společné startovné na 50 Český ráj a 50 Bezděz pouze za 800,- Kč (místo 900,-). Platí pouze při odeslání obou přihlášek a zaplacení startovného do 1. dubna.
 • Startovné lze uhradit:
  1. převodem z Vašeho účtu na účet
   107-1531780207/0100
  2. v hotovosti u pokladny některé pobočky Komerční banky na číslo účtu
   107-1531780207/0100
  3. složenkou / poštovní poukázkou typu A na účet
   107-1531780207/0100
  4. hotově v prodejně EXPERT CYKLOCENTRUM, Laurinova 529/18, Mladá Boleslav (naproti vjezdu do Klaudiánovy nemocnice)
 • V případě hromadné platby je nutné zaslat e-mailem seznam účastníků včetně r.č. a číslo účtu plátce. O vystavení faktury je nutno zažádat před zaplacením (platí se na jiný účet).
 • Originál dokladu o zaplacení uschovejte pro případnou kontrolu či reklamace.
 • Jsme plátci DPH.

Ceny

 • Věcné ceny pro první tři závodníky a pohár pro vítěze ve všech kategoriích dospělých kromě Elite. V kategorii Tandem, Koloběžka Muži, Koloběžka Ženy bude vyhlášen a odměněn pouze vítěz.
 • První 3 závodníci kategorie Elite obdrží finanční odměny (3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.000,- Kč).
 • Věcné ceny a medaile pro první tři závodníky a drobné dárky pro všechny v kategoriích dětí.
 • Bohatá tombola pro všechny účastníky závodu.

Občerstvení

 • Na trati – voda, iontový nápoj, ovoce, tyčinky, koláče, uzená sekaná, sýry, uzeniny.
 • V cíli – těstovinový salát, uzená sekaná, pečivo, koláče, chléb, pivo, limonády, voda.

Podmínky

 • Závod se jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno).
 • Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.
 • Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu.
 • Každý účastník musí k závodu použít horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
 • Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 • Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
 • Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona č. 101/2000.
 • Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.
 • Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
 • Závod se koná ve zvláště chráněném území Dokeské pískovce a mokřady, a proto Vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě. Nevyhazujte odpadky na trati mimo označená místa. Na odhazování odpadků jsou zřízeny označené zóny.
 • Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Author 50 Bezděz (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.50bezdez.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.